องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmanow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ "โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล "


ประชาสัมพันธ์ "โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล " เพื่อเชิญช่วนประชาชนชาวไทยทุกคนตั้งปณิธานที่จะทำความดีตามภาวะของตน เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครบอครัว องค์กร ชุมชนและสังคม 
เกี่ยวกับโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล”
โครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” จัดขึ้น เนื่องในโอกาสปีมหามงคล พ.ศ. 2558-2560
พ.ศ. 2558 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระชนมพรรษา88 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา
พ.ศ. 2559 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา
พ.ศ. 2560 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระชนมพรรษา 90 พรรษา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระชันษา 60 พรรษา
ซึ่งนับเป็นวาระมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นว่า เป็นโอกาสอันดีที่จะเปิดให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการตั้งปณิธานความดีและทำตามปณิธานความดีนั้น ตลอดระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง จึงได้ให้ทุกภาคส่วนราชการร่วมจัดกิจกรรม ตามโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” เพื่อให้พี่น้องชาวไทยทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดและตั้งปณิธาน online ได้ที่ http://www.panithand.com/ อีกทางหนึ่ง