องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmanow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณนานางเรียน บ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (ครั้งที่ 3) [ 15 ส.ค. 2560 ]6
2 ประกาศงานจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณนานางเรียน บ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 14 (ครั้งที่ 2 ) [ 2 ส.ค. 2560 ]5
3 ประกาศตกลงจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณนานางเรียน บ้านหนองจิกพัฒนา หมุ่ที่ 14 [ 13 ก.ค. 2560 ]14
4 ประกาศงานขุดลอกคลองจากสระน้ำสาธารณะถึงนานายจรัส บ้านหม่เจริญศรี หมู่ที่ 13 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 17 พ.ค. 2560 ]27
5 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งนำ้ คสล. จากคลองอีสานเขียว-นานายสมมวน มุมกลาง บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 [ 24 เม.ย. 2560 ]27
6 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังสายจากบ้านเก่าค้อ-บ้านหนองม่วง เส้นหลัง รพสต. บ้านเก่าค้อ หมู่ที่ 5 [ 21 เม.ย. 2560 ]21
7 ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังสายจากถนนลาดยาง-นา นายฉวี สีใส บ้านหนองม่วง หมุ่ที่ 2 [ 19 เม.ย. 2560 ]21
8 โครงการก่อสร้างถนนดิน สายจากวัดอัมพวันถาวรบ้านหนองม่วง 2 หมุ่ที่ 12- สาระน้ำบ้านดอนชุมช้าง ตำบลโนนทองหลาง บ้านหนองม่วง 2 หมู่ที่ 12 [ 3 เม.ย. 2560 ]26
9 ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองม่วง-อ่างเก็บน้ำโปร่งเบ็น บ้านหนองม่วง หมุ่ที่ 2 [ 22 มี.ค. 2560 ]29
10 โครงการก่อสร้างถนนดินสายต่อจากถนน คสล.เดิม – สระเพนียด บ้านตลุกน้ำขาว หมู่ที่ 7 [ 17 ก.พ. 2560 ]30
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9