องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 นายจำนงค์  เบี้ยกลาง 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 

นายประเวท  ศรีทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 ภาพกิจกรรม

     Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ

     Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ

     ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๖..>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 แจ้งการชำระเงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(หมู่บ้านละ1,000,000บาท)
2 
ประชาสัมพันธ์ จากกองศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เนื่องในวันเด็กประจำปี๒๕๖๖
3 
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว (Internal and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
4 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐น. ณ หอประชุมอำเภอคง
5 
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี2566
6 
#พายุโซนร้อนโนรู จังหวัดนครราชสีมาพบพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ 27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
7 
เปิดลงทะเบียน โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565
8 
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย)
9 
แจ้งข่าวชุมชนคงวิทยา
10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่องการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนกลางถึงบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 25 ก.พ. 65 108
 2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนกลางถึงสายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 14 ก.พ. 65 103
 3. ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนกลาง ถึง สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 9 ก.พ. 65 83
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้นคลองขี้เถ้า บ้านตลุกม่วง หมู่ 9 จุดนานางสร้อย ฤาชัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 5 เม.ย. 64 97
 5. ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองขี้เถ้า บ้านตลุกม่วง หมู่ที่ 9 จุดนานางสร้อย ฤาชัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 24 มี.ค. 64 102
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นำน้ำเข้าสู่สระประปา หมู่บ้าน บ้านหนองอ้ายจ้อน หมู่ที่ ๑๐ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 4
  2.  จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนางทองศรี ถึงป้อมยาม (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  3.  จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนางทองศรี ถึงป้อมยาม (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  4.  จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นำน้ำเข้าสู่สระประปา หมู่บ้าน บ้านหนองอ้ายจ้อน หมู่ที่ ๑๐ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  5.  จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากคุ้มหนองกาดถึงสี่แยกทางไปโรงเรียนบ้านดอนกลาง บ้านตลุกม่วง หมู่ที่ ๙ (ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6


 1. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 11 ส.ค. 64 87
 2.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่องประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 11 ส.ค. 64 114
 3.
11 ส.ค. 64 101
 4.
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 มี.ค. 64 124
 5.
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 มี.ค. 64 164
 6.
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 มี.ค. 64 90
วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
รวมลิงค์
เว็บลิงค์

แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.239.117.1
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 35 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 865 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 2324 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 106362 คน
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2561