องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 นายจำนงค์  เบี้ยกลาง 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 

นายประเวท  ศรีทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 ภาพกิจกรรม

     วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา09.00 เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว..>>>

     วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป นายจำนงค์ เบี้ยกลาง นายกอบต.หนองมะนาว..>>>

     วันศุกร์ ที่29 กันยายน 2566 เวลา08.30น.เป็นต้นไป นายจำนงค์ เบี้ยกลาง ผอ.ศูนย์ฯ อบต.หนองมะนาว..>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
2 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบพัฒนาสมรรถภาพของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
3 โครงการวัดประชารัฐสร้างสุของค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
4 ประกาศ รณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
5 คู่มือโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
6 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
7 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
8 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
9 หลักการและวิธีการอนุรักษ์ พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
10 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดสำนักงานและงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เป็นเงิน 7,000.-บาท (ประจำเดือน ธันวาคม 2566)นางสาววารุณี ทัพธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 9
  2.  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 60,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  3.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจด ประจำเดือนธันวาคม 2566 รายนางน้ำอ้อย ชินนอก จำนวนเงิน 7,776 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  4.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่าค้อ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 จำนวน 18 วันทำการ รายนางคำปูน แสงหิม จำนวนเงิน 7,524 บาทนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  5.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย ประจำเดือนธันวาคม 2566 รายนางอ้อย ทองสาย จำนวนเงิน 9,072 บาท (เก้าพันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5


 1. คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 2 พ.ย. 66 21
 2.
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 2 พ.ย. 66 27
 3.
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 2 พ.ย. 66 26
 4.
ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2567 25 ต.ค. 66 24
 5.
มาตรการในการควบคุมแหล่งพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 18 ก.ค. 66 58
 6.
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 ก.ค. 66 71
 1. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 11 ส.ค. 64 222
 2.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่องประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 11 ส.ค. 64 240
 3.
11 ส.ค. 64 224
 4.
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 มี.ค. 64 256
 5.
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 มี.ค. 64 279
 6.
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 มี.ค. 64 212
วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
รวมลิงค์
เว็บลิงค์

แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.197.101.251
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 6 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 87 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 13363 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 117401 คน
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2561