องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 นายจำนงค์  เบี้ยกลาง 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 

นายประเวท  ศรีทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 

ภาพกิจกรรม

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบความเหมาะสมของพื้นที่ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน..>>>

     โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2565..>>>

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อ.คง ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนสวมใส่ผ้าไทย #ผ้าไทยโคราช #ผ้าทอโคราช #ผ้าไทยใส่สบาย..>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐น. ณ หอประชุมอำเภอคง
2 
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี2566
3 
#พายุโซนร้อนโนรู จังหวัดนครราชสีมาพบพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ 27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
4 
เปิดลงทะเบียน โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565
5 
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย)
6 
แจ้งข่าวชุมชนคงวิทยา
7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่องการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่อง การกำจัดขยะและมูลฝอย พ.ศ. 2565
9 
การสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19 ปีงบประมาณ 2564
10 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่องการกำจัดสิ่งปฎิกูลมูลฝอย ประจำปี 2548
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนกลางถึงบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 25 ก.พ. 65 51
 2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนกลางถึงสายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 14 ก.พ. 65 45
 3. ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนกลาง ถึง สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 9 ก.พ. 65 35
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้นคลองขี้เถ้า บ้านตลุกม่วง หมู่ 9 จุดนานางสร้อย ฤาชัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 5 เม.ย. 64 44
 5. ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองขี้เถ้า บ้านตลุกม่วง หมู่ที่ 9 จุดนานางสร้อย ฤาชัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 24 มี.ค. 64 49
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สำนักปลัด)   อ่าน 2
  2.  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สำนักปลัด) อ่าน 2
  3.  จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คลอง ชำรุดเสียหาย จากเหตุน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ภายในเขตพื้นที่ อบต.หนองมะนาว จำนวนเงิน 254,700 บาท จำนวน 23 จุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  4.  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการและสังคม) จำนวน 18 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  5.  จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คลอง ชำรุดเสียหาย จากเหตุน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ภายในเขตพื้นที่ อบต.หนองมะนาว จำนวนเงิน 254,700 บาท จำนวน 23 จุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3


 1. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 11 ส.ค. 64 36
 2.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่องประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 11 ส.ค. 64 64
 3.
11 ส.ค. 64 59
 4.
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 มี.ค. 64 77
 5.
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 มี.ค. 64 106
 6.
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 มี.ค. 64 43
รวมลิงค์
เว็บลิงค์

แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.80.3.57
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 6 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 578 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 3366 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 103332 คน
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2561