องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 นายจำนงค์  เบี้ยกลาง 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 

นายประเวท  ศรีทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

 

ภาพกิจกรรม

     ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๖..>>>

     นายจำนงค์ เบี้ยกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เข้าร่วมประชุม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)” ..>>>

     วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย (4 ธันวาคม 2565)..>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประชาสัมพันธ์ จากกองศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เนื่องในวันเด็กประจำปี๒๕๖๖
2 
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว (Internal and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
3 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐น. ณ หอประชุมอำเภอคง
4 
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี2566
5 
#พายุโซนร้อนโนรู จังหวัดนครราชสีมาพบพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ 27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
6 
เปิดลงทะเบียน โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565
7 
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย)
8 
แจ้งข่าวชุมชนคงวิทยา
9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่องการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่อง การกำจัดขยะและมูลฝอย พ.ศ. 2565
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนกลางถึงบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 25 ก.พ. 65 77
 2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนกลางถึงสายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 14 ก.พ. 65 73
 3. ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนกลาง ถึง สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 9 ก.พ. 65 55
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้นคลองขี้เถ้า บ้านตลุกม่วง หมู่ 9 จุดนานางสร้อย ฤาชัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 5 เม.ย. 64 65
 5. ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองขี้เถ้า บ้านตลุกม่วง หมู่ที่ 9 จุดนานางสร้อย ฤาชัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 24 มี.ค. 64 72
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (กองคลัง ) จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 0
  2.  ซื้อจัดซื้อวัสดุ ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก จำนวน 5 รายการ เป็นจำนวนเงิน 47,740 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  3.  ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  4.  จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านเก่่าค้อ หมู่ 5 ไปบ้านหนองโสน หมู่ 16 เป็นจำนวนเงิน 30,100.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  5.  ซื้อกรวยจราจร จำนวน ๒๐ อัน และเสื้อกั๊กสะท้อนแสง อปพร. จำนวน ๕ ตัว โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11


 1. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 11 ส.ค. 64 59
 2.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่องประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 11 ส.ค. 64 89
 3.
11 ส.ค. 64 79
 4.
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 มี.ค. 64 99
 5.
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 มี.ค. 64 134
 6.
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว 3 มี.ค. 64 64
รวมลิงค์
เว็บลิงค์

แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.192.38.49
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 2 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 17 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 585 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 104623 คน
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2561