องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
หมู่บ้าน/ชุมชน

 

หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

หมู่ที่ 1 บ้านหมัน
หมู่ที่ 2 บ้านหนองม่วง
หมู่ที่ 3  บ้านดอนกลาง
หมู่ที่ 4  บ้านโจด
หมู่ที่ 5 บ้านเก่าค้อ
หมู่ที่ 6   บ้านห้วยทราย
หมู่ที่ 7  บ้านตลุกน้ำข้าว
หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะนาว
หมู่ที่ 9 บ้านตลุกม่วง
หมู่ที่ 10 บ้านหนองอ้ายจ้อน
หมู่ที่ 11  บ้านหนองชุมแสง
หมู่ที่ 12  บ้านหนองม่วง 2
หมู่ที่ 13   บ้านใหม่เจริญศรี
หมู่ที่ 14   บ้านหนองจิกพัฒนา
หมู่ที่ 15  บ้านหินร่อง
หมู่ที่ 16 บ้านหนองโสน