องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว (Internal and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว    

9 ธ.ค. 65 104