องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านห้วยทรายถึงบ้านหินร่องเพื่อเชื่อมไปยังถนนทางหลวงชนบทเส้นทางไปบ้านโคกสะอาด  

1 พ.ค. 67 59