องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้าชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าสามารถยกขึ้นสูงได้ไม่น้อยกว่า๑๒ เมตร ๑ คัน(หลังวิจารณ์)  

14 พ.ค. 67 23