องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
ด้านรายได้
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว    

3 มี.ค. 64 121