องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองขี้เถ้า บ้านตลุกม่วง หมู่ที่ 9 จุดนานางสร้อย ฤาชัย  

24 มี.ค. 64 202