องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

 

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหมัน
สถานที่ตั้ง : 161 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายไพศาล เทพมง
โทร :09 8253048
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองม่วง 2 หมู่ 12
สถานที่ตั้ง : 111 หนองม่วง 2 หมู่ 12 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางจงกล สีสุพรรณ์
โทร :08-7878-4782
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยทราย
สถานที่ตั้ง : 86 ห้วยทราย หมู่ 6 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางนิยม เทศชารี
โทร :08-6245-0494
เครือข่ายอนุรักษ์ไม้ประจำอำเภอคง (ชวนชม)
สถานที่ตั้ง : สำนักงานอ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ บ้านหมัน หมู่1 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายจรัญ วงศ์ประเสริฐ
โทร :01 877-2687, 01 876-5057