องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

แสดงคำถาม เว็บบอร์ด
ไปหน้าคำถามรวม       ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญร่วมตอบคำถามค่ะ

เจ้าของคำถาม
คุณ นายประเสริฐ พลกลาง
วันที่ 23 มี.ค. 66
IP 171.103.246.26

หัวข้อคำถาม :

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียด :

ค่าธรรมเนียมก่อสร้างและรื้อถอน ต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่ต่อตารางเมตร รบกวนขอรายะละเอียดด้วยครับ

 แจ้งลบคำถามนี้

ผู้ร่วมตอบ

ผู้ตอบ
คุณ แอดมิน
วันที่ 23 มี.ค. 2566 10:20
IP 180.180.27.86
คำตอบที่ 1

 แจ้งลบคำตอบนี้  


ค่าธรรมเบียมและใบอบุญาค
ใบอนุญาตต่างๆ ฉบับละ ๒๐ บาท
ใบอนุญาคก่อสร้าง ฉบับละ ๑๐ บาท
ใบอนุญาตตัดแปลง ฉบับละ ๑๐ บาท
ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ ๓๐ บาท
ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ ๒๐ บาท
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ" ๑๐ บาท
๓.๒ ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน (คดตามพื้นทีของอาคาร)
- อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท
- อาคารซึ่งสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น สูงเกิน ๑๒
เมตรแต่ไม่เกิน ๑๕ เมตร ตารางเมตรละ ๒ บาท
- อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกิน ๑๕ เมตร ตาราง
เมตรละ ๔ บาท
- อาคารมีพื้นรับน้ำหนักบรรทุกเกิน ๕0๐ กิโลกรัมต่อ หนึ่งตารางเมตร ตารางเมตรละ ๔ บาท
- พื้นที่ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท
- ป้าย ตารางเมตรละ ๕ บาท
- อาคารประเภทชึ่งต้องวัดความยาว เข่น เขื่อน ท่อหรือทางระบายน้ำ รั้ว กำแพง คิดตามความยาว เมตรละ ๑ บาท

เชิญร่วมตอบคำถามได้ที่นี่ค่ะ

เลือกคลิกที่ Icon เพื่อเลือกรูป ลักษณะ สี ประกอบคำตอบ

ชื่อผู้ตอบ :คำตอบของคุณ :
รหัสตัวเลข :


* กรุณาป้อนหมายเลขที่ท่านเห็นด้านบน ในช่องด้านล่าง * :