องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  

21 ก.ค. 66 135