องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว    

21 ก.ค. 66 38