องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เรื่อง นโยบาย 4 หลักปฏิบัติราชการ จากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาศเข้าดำเรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  

27 มี.ค. 67 147