องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านห้วยทรายถึงบ้านหินร่องเพื่อเชื่อมต่อไปยังถนนทางหลวงชนบทเส้นทางไปบ้านโคกสะอาด  

26 เม.ย. 67 82