องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
แผนอัตรากำลัง
แบบรายงานอัตรากำลังข้าราชการ / พนักงาน อบต. / ลูกจ้างประจำ 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว    

2 เม.ย. 64 118